Gå til hovedindhold

Investering for en bedre verden

Vi tror på at levere den bedste løsning til vores kunder, samarbejdspartnere såvel som lokale borgere. Derfor fortsætter vi med at investere i teknologi og produkter. Vi har vundet adskillige nationale og internationale priser, samt modtaget global mediedækning for vores innovationer. Frem for alt er glade kunder vores benchmark.

LYSSTYRINGSSYSTEM OG METODE TIL ASSOCIERING AF NODER I ET MULTI-NODE NETVÆRK

Opfindelsen angår et lysstyringssystem og en fremgangsmåde til tilknytning af knudepunkter i et netværk med flere knudepunkter. Systemet omfatter et antal belysningsknudepunkter, der danner et multiknudenetværk, hvor hver belysningsknude omfatter: – en lyskilde; – en controller tilsluttet lyskilden; og - kommunikationsmidler forbundet med styreenheden, hvor lysstyringssystemet yderligere omfatter: - en hukommelseskomponent tilpasset til at lagre information vedrørende mindst én gruppe af indbyrdes forbundne koordinater defineret i et geografisk koordinatsystem; og - en behandlingskomponent i kommunikation med belysningsknudepunkterne og tilpasset til automatisk at knytte mindst en belysningsknude til den mindst ene gruppe på basis af den geografiske placering af den mindst ene belysningsknude.

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR L'ASSOCIATION DE NŒUDS DANS UN RÉSEAU À NŒUDS MULTIPLER

Den præsente opfindelse angår et system og en procédé de commande d'éclairage pour l'association de nœuds dans un réseau à nœuds multipler. Le système comprend une série de nœuds d'éclairage formant un réseau à nœuds multipler, chaque nœud d'éclairage comprenant : – une source lumineuse ; – un dispositif de commande connecté à la source lumineuse ; et – des moyens de kommunikation connectés au dispositif de commande. Le système de commande d'éclairage comprend en outre : – un composant de mémoire conçu pour stocker des informations concernant au moins un groupe de coordonnées interdépendantes définies dans un système de coordonnées géographiques ; et – un composant de traitement en communication avec les nœuds d'éclairage et conçu pour associer automatiquement au moins un nœud d'éclairage audit au moins un groupe sur la base de la position géographique dudit au moins un nœud d'éclairage.

다중 노드 네트워크의 노드 연관을 위한 조명 제어 시스템 및 방법

본 발명은 다중 노드 네트워크의 노드를 연관시키는 조명 제어 시스템 뗐명 제어 뗐 시스템은 다중 노드 네트워크를 형성하는 복수의 조명 노드를 포함하곰,븐드읓 상기 광원에 연결되는 제어기; 및 상기 제어기 에 연결 되는 통신 수단 을 포함 하고, 상기 조명 제어 시스템 은 지리 적 좌표 시스템 에서 된 적어도 하나 하나 의 관련 그룹 에 에 정보 를 저장 하도록 구성 된 메모리 콤포넌트 콤포넌트 콤포넌트 콤포넌트 콤포넌트 관련 좌표 관한 관한 하도록 구성 된 메모리 콤포넌트 콤포넌트 및 상기 조명 노드 와 통신 하고 상기 상기 적어도 하나 의 조명 노드 의 지리 적 에 기반 하여 적어도 하나 의 조명 노드 를 상기 적어도 의 의 관련 그룹 과 자동 연관 시키도록 구성 된 프로세싱 콤포넌트 를 더 한다

STUERUNG EINES BELEUCHTUNGSSYSTEMS UND VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG DER KNOTEN IN EINEM MEHRKNOTEN NETZWERK

Udviklingen har forbindelse med et lysregelsystem og fremgangsmåde til associerede knooppunkter i et netværk med flere knooppunkter. Systemet omfatter et antal belysningsknooppunkter, der et netværk med flere knooppunkter, hvor el-belysningspunkter omfatter: – en lyskilde; – en controller tilsluttet op de lichtbron; da – kommunikationsmidler forbundet med controlleren, hvor et lysregelsystem yderligere omfatter: – en hukommelseskomponent, der er tilpasset om informationer, der vedrører den mindste gruppe, relaterede koordinerede standarder i et geografisk koordineringssystem; da – en forarbejdningskomponent i kommunikation med lystekniske punkter og tilpasset automatisk til de mindste ene lyssknooppunkter, der er tilknyttede med de mindste ene grupper på basis af den geografiske placering af de mindste ene lyspunkter.

Verdensomspændende applikationer (udgivet som)

EP2957150B1

KR102191170B1

KR20150125969A

NL2010324C2

WO2014126470A1

US2016007429A1

US2017027042A1

US9485844B2

US9955554B2

BEVÆGELSESDETEKTORSYSTEM, BELYSNINGSSYSTEM MED SÅDANNE SYSTEM OG METODE TIL DETEKTION AF BEVÆGENDE KØRETØJER OG/ELLER FODÆGgere

Opfindelsen angår et bevægelsesdetektorsystem (2), et belysningssystem (14) med et sådant detektorsystem og en fremgangsmåde til detektering af køretøjer i bevægelse og/eller fodgængere. Bevægelsesdetektorsystemet omfatter: — en første bevægelsesdetektor (6a, 6b) til at detektere køretøjer og/eller fodgængere med en hastighed i et første hastighedsområde, hvor den første detektor er indrettet til at detektere bevægelige genstande i en første detekteringszone (d1, d2 ) har en første størrelse, hvor den første størrelse bestemmer det første hastighedsområde; og —en anden bevægelsesdetektor (8a, 8b) til at detektere køretøjer og/eller fodgængere med en hastighed i et andet hastighedsområde, hvor den anden detektor er indrettet til at detektere bevægelige genstande i en anden detektionszone (d3, d4) med en anden størrelse , den anden størrelse bestemmer det andet hastighedsområde.

SYSTÈME DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MUNI D'UN TEL SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE VÉHICULES ET/OU DE PIÉTONS EN BEWEGNING

L'opfindelsen vedrører et system til detektion af mouvement (2), et system for dettektering af bevægelser (14) muni d'un tlf. systemdetektor et un procédé de détection de véhicules et/ou de piétons en mouvement. Le système détecteur de mouvement comprend : • – un premier détecteur de mouvement (6a, 6b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une première plage de vitesses, le premier détecteur objet étant contçu de pour mouvement dans une première zone de détection (d1, d2) ayant une première taille, la première taille déterminant la première plage de vitesses ; et • – un deuxième détecteur de mouvement (8a, 8b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une deuxième plage de vitesses, le deuxième détecteur étant conçu pour détecter un de mouvemente dans desièzone detektion (d3, d4) ayant une deuxième taille, la deuxième taille déterminant la deuxième plage de vitesses.

BEWEGUNGSMELDERSYSTEM, BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT SOLCH EINEM SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON FAHRZEUGEN UND/ODER FUSSGÄNGERN IN BEWEGUNG

Die Erfindung betrifft et Bewegungsmeldersystem (2), et Beleuchtungssystem (14) mit et solchen Meldersystem og en Verfahren zum Erfassen af ​​sich bevægende Fahrzeugen og/eller Fußgängern. Das Bewegungsdetektorsystem umfasst: • – einen ersten Bewegungsdetektor (6a, 6b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem ersten Geschwindigkeitsbereich, wobei der erste Detektor angeordnet ist, um sich bewegende Objekte in einszoneer ( erdektion) mit einer ersten Größe, wobei die erste Größe den ersten Geschwindigkeitsbereich bestimmt; und • – einen zweiten Bewegungsdetektor (1a, 2b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem zweiten Geschwindigkeitsbereich, wobei der zweite Detektor angeordnet ist, um sich bewegende Objekte in einer zweiten Detektionszone mit einer zweiten Detektionszone (d8, d zweiten Detektionszone) zu detektieren Größe, wobei die zweite Größe den zweiten Geschwindigkeitsbereich bestimmt.

Verdensomspændende applikationer (udgivet som)

EP2957149B8

NL2010323C2

WO2014126469A1

US2015382432A1

US9717131B2

LYSSTYRINGSSYSTEM TIL ROUTING AF MEDDELELSER MELLEM ET ANTAL BELYSNINGSNODER, DER danner ET TRÅDLØS MULTI-NODE NETVÆRK, OG METODE DERFOR

Opfindelsen angår et lysstyringssystem til routing af meddelelser mellem et antal lysknudepunkter, der danner et trådløst multiknudenetværk, og fremgangsmåde hertil. Lysstyringssystemet omfatter et antal belysningsknudepunkter, der danner et trådløst multiknudenetværk, hvor hver belysningsknude omfatter en lyskilde; en controller forbundet til lyskilden; og et trådløst kommunikationsmiddel forbundet til controlleren til kommunikation med andre belysningsknudepunkter i netværket, hvor systemet er indrettet til at vælge for hver første belysningsknude mindst én anden belysningsknude, hvortil de trådløse kommunikationsmidler i den første belysningsknude skal etablere en routingforbindelse på basis af information om den geografiske position af den første belysningsknude og den geografiske position af den anden belysningsknude.

SYSTÈME DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR LE ROUTAGE DE MESSAGES ENTRE UN VISSE NOMBRE DE NŒUDS D'ÉCLAIRAGE FORMANT UN RÉSEAU SANS FIL MULTI-NŒUD ET SON PROCÉDÉ

Den præsente opfindelse angår et system af kommandoen d'éclairage for at lede meddelelser ind i en bestemt nombre de nœuds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud og son procédé. Le système de commande d'éclairage comprend un sure nombre de nœuds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud, chaque nœud d'éclairage comprenant une source de lumière ; un dispositif de commande connecté à la source de lumière ; un moyen de communication sans fil connecté au dispositif de commande pour une communication avec d'autres nœuds d'éclairage dans le réseau, le système étant agencé pour sélectionner, pour chaque premier nœud d'éclairage, au moins un second nœud d'éclairage lequel le moyen de communication sans fil dudit premier nœud d'éclairage est destiné à établir une connexion de routage sur la base d'informations concernant la position géographique dudit premier nœud d'éclairage et la position géographique dudit second nœud d'éclairage.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGSSYSTEM ZUM ROUTEN VON NACHRICHTEN ZWISCHEN EINER REIHE VON BELEUCHTUNGSKNOTEN ZUR HERSTELLUNG EINES DRAHTLOSEN NETZWERKS MIT MEHREREN KNOTEN UND VERFAHREN DAFÜR

Die Erfindung bezieht sich auf et Beleuchtungssteuersystem zum Leiten von Nachrichten zwischen einer Anzahl von Beleuchtungsknoten, die en drahtloses Mehrknotennetzwerk picture, and auf ein Verfahren dafür. Das Beleuchtungssteuersystem umfasst eine Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, wobei jeder Beleuchtungsknoten eine Lichtquelle umfasst; eine mit der Lichtquelle verbundene Steuerung; und ein mit der Steuerung verbundenes drahtloses Kommunikationsmittel zur Kommunikation mit anderen Beleuchtungsknoten im Netzwerk, wobei das System eingerichtet ist, für jeden ersten Beleuchtungsknoten mindestens einen zweiten Beleuchtungsknoten auszuwählen, mit dem das drahtlose Kommunikationsmittel des-Bundstens Verbundstene Kommunikationsmittel des-Bunden Verstanden Beleuchtungsmittel des- von Informationen über die geografische Position des ersten Beleuchtungsknotens und die geografische Position des zweiten Beleuchtungsknotens.

Verdensomspændende applikationer (udgivet som)

EP3172945A1

NL2013247B1

WO2016013939A1

US2017208670A1

US9974148B2