Gå til hovedindhold

For en byborgmester er tilsluttet smart gadebelysning et af de bedste valg til at reducere energispild og begrænse de offentlige belysningsrelaterede driftsudgifter.

Energipriserne er steget i vejret i hele Europa, og de vil fortsætte med at stige. Manglen på gas, kul og olie, konflikter og andre økonomiske faktorer påvirker energipriserne. Det betyder, at kommunernes udgifter forventes at blive ved med at stige år for år.

For at reducere energiforbruget og spare omkostninger opfordrer vi kraftigt byer til at vedtage smart gadebelysningsløsning. Ud over at reducere energispild og spare omkostninger er intelligente gadelys til gavn for både borgerne og miljøet.

Smart gadebelysning og energibesparelser

Intelligente gadelys sparer betydeligt energi. Eftermontering af LED-armaturer med udendørslampestyringer/gadelysstyringer – gør det muligt for belysningsoperatøren at fjernstyre og overvåge offentlig belysning fra et centralt sted.

Med evnen til at styre gadebelysningen fra et centralt sted, kan gadebelysningsniveauerne planlægges til at dæmpe under de sene nattetimer uden for myldretiden. Dette sparer til gengæld op til 60 % energi hver nat. Denne besparelse er mere end de energibesparelser, der opnås ved at konvertere en konventionel lampe til LED.

Ydermere leverer bevægelsessensorbaserede smarte gadelys, som justerer belysningen baseret på menneskelig tilstedeværelse, op til 80 % energibesparelser.

Gadelyscontrollere og bevægelsessensorer understøtter også astronomisk ur (AstroClock) baseret skift. Denne funktion tænder og slukker gadebelysningen baseret på den lokale tid i en by. Som følge heraf tænder gadelygterne ikke tidligere om aftenen eller slukker senere om morgenen. Hermed kan mellem 5% til 10% energispild forhindres.

Case-in-point

Byen Helmond (Holland)

 

Tilsluttede gadelygter: 8000
Gennemsnitlig besparelse: 65 %

Byen Dortmund (Tyskland)

 

Tilsluttede gadelygter: ~20.000
Gennemsnitlig besparelse: 80 %

Smart gadebelysning og driftsomkostningsbesparelser

Intelligente gadelys reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for offentlig belysningsinfrastruktur.

Netværkstilsluttede smarte gadelys indsamler sundhedsoplysninger om LED-armaturer og deler disse indsigtsfulde data med belysningsoperatøren/det lokale værk. Med disse data kan operatøren forudsige armaturernes levetid og planlægge udskiftningerne i overensstemmelse hermed.

Intelligente gadelys sender også proaktive meddelelser/advarsler gennem softwaren (eller e-mail) til operatøren i tilfælde af uventede fejl, alarmer eller udfald. Sådanne meddelelser/advarsler indeholder detaljerede oplysninger om fejlen, som hjælper vedligeholdelsesteamet med at løse det effektivt, effektivt og rettidigt. Lokale besøg på stedet reducerer også, hvilket resulterer i besparelser på brændstof- og køretøjsomkostninger, samt sparer tid for vedligeholdelsespersonalet. Ydermere hjælper den centrale administrationssoftware med at digitalisere aktivbeholdningen. Dette hjælper igen med præcis lagerstyring og sikrer derved det rigtige lager på det rigtige tidspunkt.

Smarte gadelygter hjælper med at forvandle dyr reaktiv vedligeholdelse til effektiv proaktiv vedligeholdelse

Smart gadelys og borgersikkerhed

Intelligente gadelys, især dem med bevægelsessensorer, øger offentlig sikkerhed og komfort. Sådanne smarte gadelygter med bevægelsessensor forbliver svage, når ingen er i nærheden, og lyser op, så snart en menneskelig tilstedeværelse registreres. Den automatiske oplysning af det omgivende lys øger trafikanternes sikkerhedsopfattelse.

Smarte gadelygter har ofte også en indbygget omgivende lyssensor, som regulerer belysningen ud fra omgivelsernes naturlige tilgængelige lys. Dette øger borgernes sikkerhed yderligere. For eksempel, på en overskyet eller regnfuld dag, tændes gadelyset automatisk for at forbedre sigtbarheden.

Da intelligent belysning også sender automatiske advarsler/meddelelser i tilfælde af fejl, kan belysningsoperatøren træffe korrigerende handlinger meget hurtigere. Uden gader med langvarige defekte lys føler borgerne sig tryggere.

Smart gadelys og miljø

Intelligente gadelys gavner klart vores økologi og klima.

Netværksforbundne gadelygter kan dæmpes efter behov gennem tidsbaserede og kalenderbaserede skemaer og endda med brug af bevægelsessensorer. Med svage lysniveauer minimeres energispild, og som følge heraf begrænses kulstofemissionerne.

Lavt lysniveau resulterer også i lavere lysforurening, hvilket gavner mennesker og natdyr samt lokal flora og fauna.

Vil du gøre din by bæredygtig?

Vi er her for at hjælpe!

Kontakt os