Pääsisältö

YLEINEN TERMS & CONDITIONS

Voimaantulopäivä: 01.01.2024

 

1 artikla - Määritelmät

1.1 "Sopimus" tarkoittaa muodollista kirjallista sopimusta Toimeksisaajan ja Asiakkaan välillä Tuotteiden ja Palveluiden toimittamisesta, jakelusta, myynnistä tai lisenssistä.

1.2 "Toimija" tarkoittaa osakeyhtiötä Tvilight Projects BV:n pääkonttori sijaitsee the Netherlands Alankomaiden kauppakamarin numerolla 2805 2105.

1.3 'Asiakas' tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä/yhteisöä, joka tekee sopimuksen toimeksisaajan kanssa.

1.4 'Toimitus' tarkoittaa Tuotteiden ja Palvelujen todellista toimittamista Asiakkaalle tai palvelujen suorittamista.

1.5 'Tarjous' tarkoittaa mitä tahansa tarjousta, ehdotusta tai tarjousta missä tahansa muodossa, jonka urakoitsija tarjoaa Asiakkaalle.

1.6 'Ehdot' tarkoittaa näitä toimeksisaajan yleisiä ehtoja.

1.7 "Tuotteet" tarkoittaa Sopimuksen mukaisesti toimitettavia esineitä, mukaan lukien ohjelmistot ja dokumentaatio.

1.8 'Palvelut' tarkoittaa Sopimuksen nojalla tarjottavia palveluja.

1.9 'Kirjallinen' tarkoittaa viestintää molempien osapuolten allekirjoittamalla asiakirjalla tai kirjeellä, faksilla, sähköpostilla tai muilla sovituilla tavoilla.

 

2 artikla - Soveltaminen

2.1 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin urakoitsijan ja asiakkaan välisiin tarjouksiin ja sopimuksiin. Joihinkin tuotteisiin ja palveluihin, kuten ohjelmistoihin, voidaan soveltaa lisäehtoja ja/tai loppukäyttäjän käyttöoikeusehtoja (EULA).

2.2 Näitä ehtoja sovelletaan myös sopimuksiin, joissa toimeksisaaja käyttää kolmansia osapuolia.

2.3 Kaikista näiden ehtojen muutoksista tai poikkeamisesta on sovittava kirjallisesti.

2.4 Tekemällä sopimuksen näiden Ehtojen perusteella Asiakas hyväksyy niiden sovellettavuuden tuleviin Sopimuksiin Toimeksisaajan kanssa.

2.5 Asiakkaan yleisten osto- tai muiden ehtojen soveltaminen on nimenomaisesti hylätty.

2.6 Mikäli Sopimuksen ja näiden Ehtojen välillä on ristiriita, Sopimuksen ehdot pätevät.

 

Artikla 3 – Tarjous ja sopimukset

 

3.1 Ellei toisin ole sovittu, kaikki Tarjoukset eivät ole sitovia ja voimassa 60 päivää tarjouksen päivämäärästä. Toimeksisaaja voi muuttaa tai peruuttaa mitä tahansa Tarjousta milloin tahansa ennen kuin asiakas on vastaanottanut sen. Sopimus syntyy tarjouksen hyväksymisen jälkeen.

3.2 Tarjoukset perustuvat Asiakkaan toimittamiin tietoihin, piirustuksiin, mittoihin ja mittoihin. Asiakas on yksin vastuussa tilauksen oikeellisuudesta, mukaan lukien yhteensopivuus ja yhteentoimivuus muiden tuotteiden kanssa, joita urakoitsija ei ole valtuuttanut. Käyttämätöntä materiaalia ei palauteta eikä palauteta.

3.3 Asiakas voi käyttää Tarjousta vain päättääkseen, myöntääkö hän toimeksisaajalle palkkion. Jos Sopimusta ei solmita, Urakoitsija pysyy tarjouksen sisällön ainoana oikeudenhaltijana, lukuun ottamatta Asiakkaalta saatuja tietoja.

3.4 Toimeksisaaja ei ole vastuussa, jos Asiakas voi kohtuudella ymmärtää, että Tarjous on seurausta ilmeisestä virheestä tai virheestä.

3.5 Toimeksisaaja ei ole velvollinen suorittamaan osaa toimeksiannosta vastaavaa osaa vastaan ​​kyseisestä Tarjouksesta, eikä tämä koske automaattisesti tulevia tilauksia ja/tai tarjouksia.

 

Artikla 4 – Hinnat, maksut ja perintä

4.1 Kaikki urakoitsijan ilmoittamat hinnat ja hinnat eivät sisällä ALV:tä, muita valtion veroja, maksuja ja EX WORKS -maksuja.

4.2 Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä toimeksisaajan määräämällä tavalla laskun valuutassa, ellei toisin mainita. Urakoitsijalla on oikeus määräaikaiseen laskutukseen.

4.3 Toimeksisaajalla on oikeus milloin tahansa vaatia Asiakasta suorittamaan ennakko- tai välimaksu.

4.4 Laskun summan vastustaminen ei keskeytä maksuvelvollisuutta. Laskun kuittaus summiin, jotka Toimeksisaaja on velkaa Asiakkaalle, ei ole sallittua.

4.5 Yli 2 %:n hinnankorotukset siirretään Asiakkaalle. Urakoitsija ilmoittaa Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Mikäli hinnankorotuksesta ei päästä sopimukseen, urakoitsijalla on oikeus peruuttaa tilaus ja keskeyttää työ.

4.6 Jos Asiakas ylittää maksuajan, Asiakas on laiminlyönyt ilman erillistä ilmoitusta. Asiakas maksaa liiketoimiin sovellettavan lakisääteisen koron maksamatta olevalle määrälle ja toimeksisaajalle maksun saamisesta aiheutuneista kohtuullisista kuluista.

 

Artikla 5 – Tuotteiden toimittaminen, palvelujen suorittaminen

5.1 Jos Sopimus koostuu Palveluiden toimittamisesta, Toimeksisaaja sitoutuu noudattamaan asianmukaista ammattitaitoa, huolellisuutta ja huolellisuutta.

5.2 Toimeksisaaja varaa oikeuden käyttää kolmansia osapuolia Palveluiden suorittamiseen ja Tuotteiden toimittamiseen.

5.3 Kaikki toimeksisaajan sovitut tai määrittelemät (toimitus)jaksot ja (toimitus)päivämäärät määritetään toimeksisaajan parhaan tietämyksen mukaan. Toimituspäivät ovat tavoitepäivämääriä, ei-sitovia ja ohjeellisia. Toimeksisaajan on tehtävä kaikkensa noudattaakseen näitä päivämääriä.

5.4 (toimitus)ajan tai (toimitus)päivämäärän ylittäminen ei tarkoita, että urakoitsija olisi laiminlyönyt.

5.5 Asiakkaan aiheuttamista viivästyksistä tai esteistä Toimeksisaaja voi veloittaa lisäkuluja.

5.6 Vaiheittaisessa toteutuksessa Toimeksisaaja voi keskeyttää seuraavat vaiheet, kunnes Asiakas on hyväksynyt ja hyväksynyt edelliset vaiheet kirjallisesti.

5.7 Sopimukseen tehtävät muutokset ovat sitovia vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti ja toimeksisaaja vahvistaa.

5.8 Asiakas ymmärtää, että tietyt Tuotteiden ja Palveluiden ominaisuudet tai toiminnot voivat olla kolmannen osapuolen palveluntarjoajien varassa, mukaan lukien energian toimitus, tiedontallennus, liitettävyys ja viestintäpalvelut. Urakoitsija ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen palveluista aiheutuvista ongelmista.

 

6 artikla – Omistusoikeus, omistusoikeuden siirto ja riski

6.1 Kaikki Toimeksisaajan toimittamat Tuotteet pysyvät Urakoitsijan omaisuudessa, kunnes Asiakas on täyttänyt kaikki maksuvelvoitteet.

6.2 Ennen kuin laillinen omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle, Asiakas ei saa omaksua, siirtää, panttaa tai myöntää oikeuksia tai omistusoikeutta millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Asiakkaan tulee ilmoittaa urakoitsijalle välittömästi, jos kolmannet osapuolet aikovat takavarikoida omistusoikeuden alaisena toimitetut tavarat.

6.3 Tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Asiakkaalle toimituksen yhteydessä sovellettavan Incotermin mukaisesti. Ellei toisin ole sovittu, toimitukset suoritetaan "Ex Works" Incotermsin (viimeisin versio) mukaisesti.

6.4 Asiakkaan tulee ilmoittaa puutteista, puutteista tai vaurioista kirjallisesti 48 tunnin kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos toimituksia ei ilmoiteta, toimitukset katsotaan valmiiksi ja hyvässä kunnossa, eikä Asiakkaalla ole oikeutta peruuttaa hyväksyntää.

6.5 Jos maksettuja Tuotteita ei noudeta, Toimeksisaaja säilyttää tavarat enintään kaksi (2) kuukautta Asiakkaan vastuulla. Varastointikulut veloitetaan tämän ajanjakson jälkeen.

 

7 artikla – Teollis- ja tekijänoikeudet

7.1 Ellei toisin ole sovittu, Toimeksisaaja säilyttää kaikki immateriaalioikeudet tuotteisiinsa.

7.2 Edellyttäen, että Asiakas täyttää kaikki Sopimuksen ja näiden Ehtojen ehdot, Toimeksisaaja myöntää ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin tuotteiden ja palvelujen, mukaan lukien ohjelmiston, käyttöön Sopimuksen voimassaoloaikana.

7.3 Ilman toimeksisaajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta asiakas ei saa:

  1. Kopioi, jakaa tai kääntää takaisin Tuotteita tai osia, ohjelmistoja tai asiakirjoja, joko kokonaan tai osittain;
  2. Käytä toimeksisaajan nimeä ja/tai logoa;
  3. Poista urakoitsijan nimi ja/tai logo tuotteista.

7.4 Asiakkaan tulee ryhtyä tarvittaviin varotoimiin toimeksisaajan immateriaalioikeuksien loukkaamisen välttämiseksi.

 

8 artikla – Luottamuksellisuus

8.1 Toimeksisaaja pitää luottamuksellisina kaikki Asiakkaan antamat ja luottamuksellisiksi ilmoitetut tiedot, paitsi tiedot, jotka (i) ovat tai tulevat julkisiksi ilman toimeksisaajan syytä, (ii) jotka toimeksisaaja on saanut laillisesti kolmannelta osapuolelta ei-luottamuksellisella perusteella tai (iii) se on julkistettava lain tai oikeuden määräyksen perusteella.

8.2 Asiakas pitää luottamuksellisina kaikki tekniset, kaupalliset ja taloudelliset tiedot, mukaan lukien Tarjoukset, eikä paljasta tällaisia ​​tietoja kolmansille osapuolille tai käytä niitä muihin tarkoituksiin kuin Sopimukseen tai Tarjoukseen.

 

9 artikla – Ylivoimainen este

9.1 Toimeksisaaja ei ole vastuussa mistään ylivoimaisesta esteestä johtuvista rikkomuksista. Esitys keskeytetään Force Majeure -tapahtuman ajaksi. "Force Majeure" sisältää Jumalan tekoja, luonnonkatastrofit, lakot, sodat, terrorismin, kansalaislevottomuudet, alan laajuiset puutteet, kyberhyökkäykset, hakkeroinnin tai toimittajien tai kolmansien osapuolten suorittaman suorituskyvyn, joihin palvelut perustuvat (mukaan lukien yhteys- ja viestintäpalvelut ). Jos Force Majeure -tapahtuma jatkuu kolme (3) peräkkäistä kuukautta, toimeksisaaja voi purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain ilman vastuuta.

 

Artikla 10 – Tuotteiden käyttö, takuut ja korvaukset

10.1 Asiakkaan tulee käyttää Tuotteita vain niille tarkoitettuihin tarkoituksiin ja pitää ne hyvässä kunnossa.

10.2 Urakoitsija takaa, että Tuotteet täyttävät Tarjouksen vaatimukset ja ovat virheettömiä 24 kuukauden ajan toimitushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

10.3 Valitukset on ilmoitettava 15 päivän kuluessa niiden löytämisestä. Raporteissa on oltava yksityiskohtainen kuvaus valituksesta. Pätevät reklamaatiot edellyttävät välitöntä kirjallista ilmoitusta urakoitsijalle takuuajan kuluessa, mukaan lukien tiedot, kuten asennusominaisuudet, ympäristöolosuhteet ja tuotetiedot.

10.4 Jos tuote on viallinen ja virhe johtuu urakoitsijasta, on urakoitsijan ainoa vastuu ja Asiakkaan ainoa oikeussuojakeino on tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen. Korjaukset tai vaihdot eivät pidennä takuuaikaa. Asiakas maksaa poisto- ja vaihtokulut.

10.5 Takuu raukeaa, jos (1) Asiakas tai kolmas osapuoli tekee muutoksia/korjauksia Tuotteisiin, (2) Tuotteita ei käytetä ohjeiden mukaisesti, (3) Tuotteita käytetään tahattomiin tarkoituksiin tai (4) Tuotteita käytetään odottamattomissa tavoilla.

10.6 Jos takuu koskee kolmannen osapuolen tuotteita/palveluita, se rajoittuu kolmannen osapuolen takuuseen.

10.7 Urakoitsija ei ole vastuussa suoritushäiriöistä, jotka johtuvat asiakkaan huolimattomuudesta, virtalähteestä tai ylivoimaisesta esteestä.

10.8 Tvilight Takuuehdot ovat voimassa.

10.9 Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimeksisaajan menetyksistä, kustannuksista ja kuluista, jotka johtuvat asiakkaan sopimusrikkomuksesta tai näiden Ehtojen rikkomisesta sekä kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka liittyvät Asiakkaan luvattomaan Tuotteiden käyttöön tai muutoksiin.

10.10 Toimeksisaaja voi pyytää Asiakkaan apua, jos kolmannet osapuolet kääntyvät siihen. Jos Asiakas ei auta, urakoitsija voi ryhtyä toimenpiteisiin ja veloittaa asiakkaalta kulut.

10.11 Urakoitsija ei ole vastuussa suoritushäiriöistä, jotka johtuvat Asiakkaan Sopimuksen noudattamatta jättämisestä, sähkönvaihteluista, yhteysongelmista, kolmannen osapuolen palveluista (mukaan lukien yhteys- ja viestintäpalvelu tai Force Majeure).

 

11 artikla – Vastuunrajoitus

11.1 Urakoitsija ei ole vastuussa vahingoista, jos (1) Asiakas tai kolmas osapuoli tekee Tuotteeseen muutoksia/korjauksia, (2) Tuotteita ei käytetä ohjeiden mukaisesti, (3) Tuotteita käytetään tahattomaan tarkoitukseen tai (4) Tuotteet käytetään odottamatta.

11.2 Toimeksisaaja on vastuussa vain välittömistä vahingoista, jotka määritellään Tuotteille aiheutuneiksi vahingoiksi, ja kohtuulliset kustannukset vahingon syyn ja laajuuden selvittämiseksi.

11.3 Jos urakoitsija on vastuussa, vastuu on rajoitettu 50 %:iin vastuuseen liittyvän tilauksen nettolaskuarvosta.

11.4 Urakoitsija ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien voiton menetys, menetetyt säästöt ja liiketoiminnan keskeytyminen.

 

12 artikla – Sopimuksen keskeyttäminen ja irtisanominen

12.1 Jos Asiakas rikkoo sopimusta, toimeksisaaja voi keskeyttää minkä tahansa sopimuksen mukaisen suorituksen.

12.2 Toimeksisaaja voi irtisanoa Sopimuksen kirjallisella ilmoituksella, jos (a) Asiakas joutuu konkurssiin, maksujen keskeyttämiseen, purkamiseen tai selvitystilaan tai (b) Asiakas laiminlyö Ehtojen noudattamisen eikä korjaa laiminlyöntiä.

12.3 Asiakas voi irtisanoa sopimuksen, jos Toimeksisaaja ylittää sovitun uuden toimitusajan ilman perusteltua syytä edellyttäen, että Asiakas on ilmoittanut Toimeksisaajalle kirjallisesti kieltäytymisestä uuden toimitusajan ylittymisestä.

12.4 Irtisanominen ei johda Asiakkaalle korvaukseen. Urakoitsija palauttaa peruutettuun sopimukseen liittyvät maksut.

 

13 artikla – Sekalaista

13.1 Jos jokin näiden Ehtojen säännöksistä tulee pätemättömäksi, muuta sovelletaan. Urakoitsija ja asiakas neuvottelevat uusista säännöistä, joilla korvataan pätemättömät määräykset sellaisilla, jotka vastaavat alkuperäistä tarkoitusta.

 

14 artikla – Sovellettava laki ja riidat

14.1 Kaikki oikeussuhteet, joihin näitä ehtoja sovelletaan, ovat yksinomaan Alankomaiden lain alaisia.

14.2 Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG) ei sovelleta.

14.3 Osapuolet yrittävät ensin ratkaista erimielisyydet sovinnollisesti ennen kuin he turvautuvat tuomioistuimeen.

14.4 Erimielisyydet ratkaistaan ​​urakoitsijan toimipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

TVILIGHT PROJECTS BV

Leonard Springerlaan 35, 9727 KB Groningen,the Netherlands
Beechavenue 162-180, 1119 PS Schiphol-Rijk (Amsterdam), the Netherlands

T: +31 (0) 20 760 7380
E: info@tvilight.com

BTW/alv: NL 0055 29 505 B01
PANKKI: NL 79 RABO 0310 834 163
KVK/COC: 28.052.105