メインコンテンツへスキップ
お知らせ

Bevægelsessensorererendelaf fremtidens by

By June 26, 2019 6月3rd、2021コメントはありません

Når det kommer til smart og energieffektiv belysning er der ingen vej udenom bevægelsessensorer. Mulighederne med teknologien er mange, men market møder stadig en vis tøven hos kommunerne.

Hver dag er millioner af lygtepæle og anden gadebelysning over hele verden tændt, også på tidspunkter, hvor der ikke er behov for det. Ifølge den hollandske virksomhed Tvilight、生産者 smart gadebelysning、koster gadebelysningen、Europa 27 万ユーロ om dagen.

Et af skridtene i retning mod bedre, smartere og meget energieffektiv gadebelysning er at bruge bevægelsessensorer. I Europas førende Living Lab for Smart City-teknologier, DOLL Living Lab i Albertslund, hvor mange store virksomheder demostrerer deres produkter, har de bemærket en forandring i market.

「Mange af de Smart City-løsninger, der senest er blevet sat op i DOLL, har bevægelsessensorer og vi forventer at se mange flere fremover」 シガー キム ブロストローム、ドール リビング ラボのリーダー。

「Vi ser også, at flere og flere virksomheder arbejder sammen om at skabe nye produkter, fordi bevægelsessensorer kan kombineres med gadebelysning og trafiktælling, ベアー for nævne noler eksjer på eksjer man

80パーセントのエネルギーを節約する

Én af de virksomheder, der demostrerer deres produkter i DOLL Living Lab, er hollandske Tvilight. Ifølge grundlægger og administrerende direktør Chintan Shah, er der tre store fordele integrere bevægelsessensorer i gadebelysning.

「det første kan bevægelsessensorer hjælpe med の場合は、80% の割合で faktisk に余裕を持たせてください。 Vi regulerer lysstyrken i de mindre travle timer af døgnet ved at dæmpe lyset, når der ikke er nogen mennesker i et område. Så snart bevægelsessensoren opfanger aktivitet, for eksempel en fodgænger, cykel eller bil, lyser de omgivende gadelygter automatisk op. 私は tænde én Lampe og lyse direkte på personen で kun に参加しました。 Denne Ring følger borgeren。 Så det er ligesom Michael Jacksons Moonwalk, men med gadelys, forklarer Chintan Shah.

「for det andet kan bevægelsessensorerbidrage til at reducere omkostningerne til vedligehold, fordi lyset ikke brænder ved fuld styrke hele tiden, og for det tredje kan viminimere lysforureningen, der forstyrogerikriker nデット」

Bevægelsessensorer は、インテリジェントな計画を理解しています

En af Tvilights produkter bliver brugt på over 100 togstationer i Holland, og selskabet har vundet udbuddet om at forsyne over 350 Stationer med smart belysning, der er baseret på bevægelsessensorteknologi.

「Togstationer er en unik form for offentlige rum med ofte meget lange perroner. myldretiden の Der er meget få mennesker uden。 Lyset skal være af en vis styrke af hensyn til ældre mennesker og Personer med særlige behov. Med bevægelsessensoren kan vi regulere lysstyrken afhængig af、hvornår Folk er der og dæmpe eller skrue op for lyset i henhold til det」 シガー チンタン シャー。

Med bevægelsessensorerne kan Tvilight også lave “heatmaps” over togstationerne, som kan bruges til at indrette Stationen smartere og placere faciliteter såsom informationsstande og kiosker, hvorpassrerne er, og til at vise stationrengder vorret vorret verretkernes単なるレンゲリングのために。

Tvilight lancerer snart en række bevægelsessensorer, der er kompatible med standarden ”Zhaga book 18”. 標準化 er udviklet af det globale Zhaga-konsortium, der består af internationale belysningsvirksomheder. Formålet er at sætte en række specifikationer op, der gør det muligt at anvende LED-lyskilder fra forskelligeレバーアンドラー ポア クリッド グ tværs og i sammenhæng med en bevægelsessensor ellerら

 

Artiklen blev oprindeligt udgivet af ゲート21