Ga naar hoofdinhoud

Investeren voor een betere wereld

Wij geloven in het leveren van de best-in-class oplossing aan onze klanten, partners en lokale burgers. Daarom blijven we investeren in technologie en producten. We hebben verschillende nationale en internationale prijzen gewonnen, evenals wereldwijde media-aandacht voor onze innovaties. Bovenal zijn tevreden klanten onze maatstaf.

LICHTREGELSYSTEEM EN METHODE VOOR ASSOCIATIE VAN NODES IN EEN MULTI-NODE NETWERK

De uitvinding heeft betrekking op een lichtregelsysteem en werkwijze voor het associëren van knooppunten in een netwerk met meerdere knooppunten. Het systeem omvat een aantal verlichtingsknooppunten die een netwerk met meerdere knooppunten vormen, waarbij elk verlichtingsknooppunt bestaat uit: – een lichtbron; – een controller aangesloten op de lichtbron; en – communicatiemiddelen verbonden met de controller, waarbij het lichtregelsysteem verder omvat: – een geheugencomponent aangepast om informatie op te slaan met betrekking tot ten minste één groep onderling gerelateerde coördinaten gedefinieerd in een geografisch coördinatensysteem; en - een verwerkingscomponent in communicatie met de verlichtingsknooppunten en aangepast om automatisch ten minste één verlichtingsknooppunt te associëren met de ten minste ene groep op basis van de geografische locatie van dat ten minste ene verlichtingsknooppunt.

SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR L'ASSOCIATION DE NŒUDS DANS UN RÉSEAU À NŒUDS MULTIPLES

De présente uitvinding betreft een systeem en een proces van opdracht voor de vereniging van meerderen. Het systeem bevat een reeks van nieuwe gegevens die een verklaring van meerderen vormen, een reeks van gegevens over de volgende : – een bron lumineuse ; – un dispositif de commande connecté à la source lumineuse ; et – des moyens de communication connectés au dispositif de commande. Het systeem van de commande d'éclairage comprend en outre : – een samengestelde mémoire conçu pour stocker des informations concernant au moins un groupe de coordonnées interdépendantes définies dans un système de coordonnées géographiques ; et – un composant de traitement en communication avec les nœuds d'éclairage en conçu pour associer automatiquement au moins un nœud d'éclairage audit au moins un groupe sur la base de la position géographique dudit au moins un nœud d'éclairage.

노드 네트워크의 노드 연관을 위한 조명 제어 시스템 및 방법

발명은 다중 노드 네트워크의 노드를 연관시키는 조명 제어 시스템 및 방법에 연관된다. 시스템은 다중 노드 네트워크를 형성하는 복수의 조명 노드를 포함하고, 각각의 조명 노드는, 광원; 광원에 연결되는 제어기; 및 상기 제어기에 연결되는 통신 수단을 포함하고, 상기 조명 제어 시스템은 지리적 좌표 시스템에서 정의된 적어도 하나의 관련 좌표 그룹에 관한 정보를 저장하도록 구성된 메모리 콤포넌트; 및 상기 조명 노드와 통신하고, 상기 적어도 하나의 조명 노드의 지리적 위치에 기반하여 적어도 하나의 조명 노드를 상기 적어도 하나의 관련 좌표 그룹과 자동으로 연관시키도록 구성된 프로세싱 콤포넌트를 더 포함한다.

STEUERUNG EINES BELEUCHTUNGSSYSTEMEN ONDER VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG DER KNOTEN IN EINEM MEHRKNOTEN NETZWERK

De uitvinding heeft betrekking op een lichtregelsysteem en werkwijze voor het associëren van knooppunten in een netwerk met meerdere knooppunten. Het systeem omvat een aantal verlichtingsknooppunten die een netwerk met meerdere knooppunten vormen, waarbij elk verlichtingsknooppunt omvat: – een lichtbron; – een controller aangesloten op de lichtbron; en – communicatiemiddelen verbonden met de controller, waarbij het lichtregelsysteem verder omvat: – een geheugencomponent aangepast om informatie op te slaan met betrekking tot ten minste één onderling verbonden gerelateerde coördinaten gedefinieerd in een specifiek coördinatensysteem; en – een verwerkingscomponent in communicatie met de verlichtingsknooppunten en aangepast om automatisch ten minste één verlichtingsknooppunt te associëren met de tien minste ene groep op basis van de centrale locatie van het ten minste ene verlichtingsknooppunt.

Wereldwijde toepassingen (gepubliceerd als)

EP2957150B1

KR102191170B1

KR20150125969A

NL2010324C2

WO2014126470A1

VS2016007429A1

VS2017027042A1

US9485844B2

US9955554B2

BEWEGINGSDETECTORSYSTEEM, VERLICHTINGSSYSTEEM MET DERGELIJK SYSTEEM EN METHODE VOOR DETECTIE VAN BEWEGENDE VOERTUIGEN EN/OF VOETGANGERS

De uitvinding heeft betrekking op een bewegingsdetectiesysteem (2), een verlichtingssysteem (14) met een dergelijk detectorsysteem en een werkwijze voor het detecteren van bewegende voertuigen en/of voetgangers. Het bewegingsdetectiesysteem omvat: -een eerste bewegingsdetector (6a, 6b) voor het detecteren van voertuigen en/of voetgangers met een snelheid in een eerste snelheidsbereik, waarbij de eerste detector is ingericht om bewegende objecten in een eerste detectiegebied te detecteren (d1, d2 ) het hebben van een eerste maat, waarbij de eerste maat het eerste snelheidsbereik bepaalt; en — een tweede bewegingsdetector (8a, 8b) voor het detecteren van voertuigen en/of voetgangers met een snelheid in een tweede snelheidsbereik, waarbij de tweede detector is ingericht om bewegende objecten te detecteren in een tweede detectiegebied (d3, d4) met een tweede grootte , waarbij de tweede maat het tweede snelheidsbereik bepaalt.

SYSTÈME DÉTECTEUR DE BEWEGING, SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MUNI D'UN TEL SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DETECTIE VAN VOERTUIGEN EN/OUDE PIÉTONS EN BEWEGING

De uitvinding betreft een systeem van ontdekking van de beweging (2), een systeem van veiligheid (14) een systeem van ontdekking van het systeem en een proces van ontdekking van voertuigen en/of van voertuigen en bewegingen. Het système détecteur de mouvement comprend : • – un premier détecteur de mouvement (6a, 6b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une première plage de vitesses, le premier détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une première plage de vitesses, le premier détectu étectu pour étant beweging dans een première zone de detectie (d1, d2) ayant een première taille, de première taille déterminant de première plage de vitesses ; et • – een deuxième détecteur de motion (8a, 8b) pour détecter des véhicules et/ou des piétons se déplaçant à une vitesse dans une deuxième de vitesses, le deuxième détecteur étant de étant de détecter de détecter de une vitesse detectie (d3, d4) ayant une deuxième taille, la deuxième taille déterminant la deuxième plage de vitesses.

BEWEGUNGSMELDERSYSTEM, BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT SOLCH EINEM-SYSTEEM ONDER VERFAHREN ZUR ERKENNUNG VON FAHRZEUGEN UND/ODER FUSSGÄNGERN IN BEWEGUNG

Die Erfindung betrifft ein Bewegungsmeldersystem (2), ein Beleuchtungssystem (14) mit einem solchen Meldersystem en ein Verfahren zum Erfassen von sichn Fahrzeugen und/oder Fußgängern. Das Bewegungsdetektorsystem umfasst: • – einen ersten Bewegungsdetektor (6a, 6b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer bewegend Geschwindigkeit in einem ersten Geschwindigkeitsbereich, wobei der erstenett mit einer ersten Größe, wobei die erste Größe den ersten Geschwindigkeitsbereich bestimmt; und • – einen zweiten Bewegungsdetektor (1a, 2b) zum Detektieren von Fahrzeugen und/oder Fußgängern mit einer Geschwindigkeit in einem zweiten Geschwindigkeitsbereich, wobei der zweite Detektor angeordnetzone einer, zu detektieren Größe, wobei die zweite Größe den zweiten Geschwindigkeitsbereich bestimmt.

Wereldwijde toepassingen (gepubliceerd als)

EP2957149B8

NL2010323C2

WO2014126469A1

VS2015382432A1

US9717131B2

LICHTREGELSYSTEEM VOOR HET ROUTEN VAN BERICHTEN TUSSEN EEN AANTAL LICHTKNOPPEN DIE EEN DRAADLOOS MULTI-NODE NETWERK VORMEN EN DE METHODE DAARVAN

De uitvinding heeft betrekking op een lichtregelsysteem voor het routeren van berichten tussen een aantal verlichtingsknooppunten die een draadloos multi-knooppuntnetwerk vormen en een werkwijze daarvoor. Het lichtregelsysteem dat een aantal verlichtingsknooppunten omvat die een draadloos netwerk met meerdere knooppunten vormen, waarbij elk verlichtingsknooppunt een lichtbron omvat; een controller die is aangesloten op de lichtbron; en een draadloos communicatiemiddel dat is verbonden met de controller voor communicatie met andere verlichtingsknooppunten in het netwerk, waarbij het systeem is ingericht om voor elk eerste verlichtingsknooppunt ten minste één tweede verlichtingsknooppunt te selecteren waarnaar het draadloze communicatiemiddel van het eerste verlichtingsknooppunt moet een routeringsverbinding tot stand brengen op basis van informatie over de geografische positie van het eerste verlichtingsknooppunt en de geografische positie van het tweede verlichtingsknooppunt.

SYSTÈME DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR LE ROUTAGE DE MESSAGES ENTRE UN BEPAALDE NOMBRE DE NŒUDS D'ÉCLAIRAGE FORMANT UN RÉSEAU SANS FIL MULTI-NŒUD ET SON PROCÉDÉ

La presente uitvinding betreft een systeem van commande d'éclairage pour le routage de messages entre un bepaalde nombre de nœuds d'éclairage formant un réseau sans fil multi-nœud en son procédé. Het systeem van de opdracht van de helderziende is een zekere nombre de nœuds d'éclairage formant een réseau sans fil multi-nœud, chaque nœud d'éclairage comprenant une source de lumière ; un dispositif de commande connecté à la source de lumière ; un moyen de communication sans fil connecté au dispositif de commande pour une communication avec d'autres d'éclairage dans le réseau, le système étant agencé pour sélectionner, pour chaque premier nœud d'éclairage uns d'éclairage lequel le moyen de communication sans fil dudit premier d'éclairage est destiné à établir une connexion de routage sur la base d'informations concernant la position géographique dudit premier d'éclairage et la position géographique dudit tweede nœlairud.

BELEUCHTUNGSSTEUERUNGSSYSTEM ZUM ROUTEN VON NACHRICHTEN ZWISCHEN EINER REIHE VON BELEUCHTUNGSKNOTEN ZUR HERSTELLUNG EINES DRAHTLOSEN NETZWERKS MIT MEHREREN KNOTEN EN VERFAHREN DAFÜR

Die Erfindung bezieht sich auf ein Beleuchtungssteuersystem zum Leiten von Nachrichten zwischen einer Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, und auf ein Verfahren dafür. Das Beleuchtungssteuersystem umfasst eine Anzahl von Beleuchtungsknoten, die ein drahtloses Mehrknotennetzwerk bilden, wobei jeder Beleuchtungsknoten eine Lichtquelle umfasst; een mit der Lichtquelle verbundene Steuerung; und ein mit der Steuerung verbundenes drahtloses Kommunikationsmittel zur Kommunikation mit anderen Beleuchtungsknoten im Netzwerk, wobei das System eingerichtet ist, für jeden ersten Beleuchtungsknoten mindestens einen zweiten Beleuchtungsknoten auszuwählen, mit dem das drahtlose Kommunikationsmittel des ersten Beleuchtungsknotens verbunden ist Herstellen einer Routing-Verbindung auf der Grundlage von Informationen über die expliciete Position des ersten Beleuchtungsknotens und die sticungs Position des zweitsknoten.

Wereldwijde toepassingen (gepubliceerd als)

EP3172945A1

NL2013247B1

WO2016013939A1

VS2017208670A1

US9974148B2