Nesten 400 jernbanestasjoner blir energieffektive, trygge og bærekraftige

Det velger den nederlandske jernbaneoperatøren ProRail/NS Tvilightsin smarte adaptive gatebelysningsløsning

 

  • Nesten 400 jernbanestasjoner og tilstøtende parkeringsplasser og tun på tvers the Netherlands er utstyrt med Tvilightsin revolusjonerende bevegelsessensor, CitySense Plus
  • Adaptiv belysning minimerer energisløsing og karbonavtrykk betydelig
  • Light-on-demand gjør at passasjerer og jernbanepersonell føler seg tryggere og komfortable
  • Beboere som bor i nærheten, så vel som nattaktive dyr opplever hyggelige omgivelser, takket være lavere lysforurensning

Kundebehov

Reduser energiforbruk og lysforurensning samtidig som sikkerheten opprettholdes

De nederlandsk jernbanesystem er en av de travleste i Europa, med millioner av passasjerer som bruker togene hver dag. Togstasjonene i the Netherlands er viktige knutepunkter for transport. De har en nøkkelrolle i landets infrastruktur.

Det er nesten 400 jernbanestasjoner over hele landet. Hver stasjon så vel som de tilstøtende parkeringsområdene og gårdene er utstyrt med standard belysning for generell nattsikkerhet. Sterke lys holder mørket unna. Begrensningen for konvensjonell belysning er imidlertid at de forblir fullt opplyst hele natten – selv når det ikke er noen i nærheten. Dette resulterte i et enormt energisløsing. Det skapte også uønsket lysforurensning, noe som plager nabobeboerne så vel som det nattlige dyrelivet.

ProRail/NS ønsket å ta tak i disse problemene og gjøre jernbaneinfrastrukturen energieffektiv, sikker og bærekraftig.

– Vi ønsket å nå en rekke mål, nemlig å redusere energiforbruket på stasjonene samt å redusere lysforurensning for folk som bor i området. Samtidig ønsket vi å sikre offentlig sikkerhet.» Eelco Krakau, kontraktssjef, Dutch Railways

ProRail søkte etter en smart løsning som kunne møte disse utfordringene.

Bevegelsessensor Gatebelysning - Jernbanestasjoner
Gatelysbevegelsessensorer - jernbanestasjoner

Adaptiv gatebelysning på tvers av nederlandske jernbanestasjoner

Oppløsning

Smart adaptiv gatebelysning

ProRail valgt Tvilightsin toppmoderne bevegelsessensor gatebelysningsløsning, CitySense Plus. Utvalget ble gjort etter å ha kjørt omfattende tester på en håndfull stasjoner.

Under testen ble bevegelsessensor adaptiv belysning løsningen viste seg å være energieffektiv, og sparte over 40 % energi hver natt. Videre så det ut til at «light-on-demand», som lyser opp gatelys kun i nærvær av mennesker, også økte trygghetsfølelsen for pendlere og jernbanepersonell. Siden lysene forblir svake når ingen er i nærheten, ble lysforurensning også redusert, noe som gjorde folk som bor i nærheten glade. Testene fikk positive anmeldelser fra alle involverte, og dannet dermed et godt grunnlag for ProRail til å distribuere denne løsningen på tvers av stasjonene the Netherlands.

"ProRail har alltid vært forpliktet til å redusere vårt miljøfotavtrykk og samtidig ivareta sikkerheten til våre passasjerer og ansatte. Tvilight'S CitySense Plus bevegelsessensorer har vært en game-changer for oss. Ved å distribuere disse sensorene har vi redusert energiforbruket betydelig. Lysene aktiveres nå bare når det er nødvendig, og det har hatt en positiv innvirkning på energiregningen vår,” forklarer en talsperson fra den nederlandske jernbanen.

De la videre til, "Minimering av lysforurensning for nabosamfunnene var også en av våre viktigste bekymringer. Den adaptive belysningen tillot oss å oppnå dette målet effektivt. Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra beboere som bor i nærheten, som setter pris på redusert lyssøl i løpet av natten. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle."

Alle bevegelsessensorens gatelys er koblet til Tvilightsitt sentrale lysstyringssystem, CityManager. Den gjør det mulig for ProRail å overvåke og kontrollere hvert gatelys eksternt gjennom et intuitivt dashbord. De kan til og med endre innstillingene til bevegelsessensorene, som lampens holdetid (hvor lenge lampen skal forbli tent på 100 % når en person oppdages), lyshastighet opp og ned (hvor raskt belysningen og dimmingen skal skje) , naboer (tilstøtende gatelys) og så videre, for å skreddersy spesifikke belysningsbehov for en bestemt stasjon.

En annen stor fordel ProRail ser er CityManagerautomatiske feil/varslinger. Systemet sender en statusrapport på e-post på daglig eller ukentlig basis. For ProRail reduserer det antall inspeksjonsrunder, og havaritjenesten er ikke lenger avhengig av passasjerenes klager. Dette gjør kostbart reaktivt vedlikehold til økonomisk proaktivt vedlikehold. I tillegg holder den belysningsinfrastrukturen oppdatert, og sikrer offentlig sikkerhet.

Resultater og fordeler

Energieffektiv, sikker og bærekraftig jernbaneinfrastruktur

Avgjørelsen om investere i adaptiv gatebelysning på plattformer, parkeringsplasser samt tun, viste seg gunstig for ProRail. Med bevegelsessensor gatelys er ProRail nå i stand til å levere energieffektiv, sikker og bærekraftig infrastruktur som er velkommen av alle, inkludert passasjerer, jernbanepersonell så vel som beboere som bor i nærheten.

Fordeler for administrasjon av jernbaneinfrastruktur

Energieffektivitet

Smart adaptiv belysning som kan skreddersys i henhold til behovene til ulike områder på forskjellige stasjoner resulterer i betydelig reduksjon i energibruk. Med light-on-demand sparer jernbanestasjonene samt tilstøtende parkeringsplasser og gårdsplasser i gjennomsnitt 45 % energi hver natt!

Bevegelsessensor gatelys - energieffektivitet
Bevegelsessensor Gatelys - Optimalisert vedlikehold

Optimalisert vedlikehold

Smart gatebelysning optimerer vedlikeholdet ved å fjernovervåke ytelsen til hvert enkelt lys. Systemet kan oppdage og rapportere feil eller feil i sanntid, slik at vedlikeholdspersonalet kan utføre målrettede og effektive reparasjoner. Denne proaktive tilnærmingen reduserer nedetiden og vedlikeholdskostnadene, og sikrer at gatelys forblir i drift med minimale forstyrrelser.

Forbedre bekvemmeligheten

Bevegelsessensor smart gatebelysning hjelper jernbanemyndighetene å forstå hvordan passasjerene bruker plattformene. Gjennom varmekart, generert i CityManager programvare, kan myndighetene identifisere hvor passasjerer bruker mer tid på plattformen og strategisk plassere servicekiosker, fasiliteter og reisefasiliteter. Dette øker igjen den generelle bekvemmeligheten for folk og øker økonomien for jernbanemyndighetene.

Smarte gatelys – Forbedre brukervennligheten
Smart gatebelysning - Øk sikkerheten

Forbedre sikkerheten

Bevegelsessensor gatebelysning på visse steder, som kanten av togstasjoner og planoverganger, øker sikkerheten ved å skape et subtilt lysmiljø. Det kan endre fargen på gatelys, for eksempel til blått, når noen kommer inn i denne sonen. Dette øker faktisk årvåkenheten og forhindrer negative tanker, noe som gjør jernbaneinfrastrukturen tryggere for alle.

Bærekraft

Adaptiv gatebelysning hjelper jernbanemyndighetene med å oppnå bærekraft ved å optimalisere energibruken. Ved å justere lysnivåene basert på sanntidsbehov, reduserer ProRail energisvinn (over 45 %) og påfølgende karbonavtrykk (nesten 94 tonn de siste 6 månedene) betydelig. Lysforurensning minimeres også og armaturens levetid forlenges. Fjernstyring muliggjør videre effektivt vedlikehold, og sikrer at jernbaneinfrastrukturen forblir ideelt opplyst samtidig som miljøpåvirkning og ressursforbruk minimeres.

Bevegelsessensor Gatelys - Bærekraft
Bevegelsessensor Gatebelysning - Positivt offentlig bilde

Positivt offentlig bilde

Implementering av adaptiv gatebelysning i plattformer og parkeringsområder viser jernbanemyndighetens forpliktelse til bærekraft og passasjersikkerhet. Det forbedrer stasjonenes estetikk, øker sikkerheten og reduserer energisløsing, og fremstiller myndigheten som miljøansvarlig og passasjerfokusert, og forbedrer dermed dens offentlige image.

Fordeler for jernbanepersonell

Bedre sikkerhet

Adaptiv gatebelysning i et jernbanegård øker sikkerheten for jernbanepersonell ved å gi optimal belysning der og når det trengs mest. Den justerer lysnivåer basert på aktivitet og bevegelse, reduserer mørke flekker og sikrer klar sikt, noe som bidrar til å forhindre ulykker og forbedrer den generelle sikkerheten i hagen.

Bevegelsessensor Gatebelysning - Bedre sikkerhet
Bevegelsessensor gatelys - Optimalisert drift

Optimalisert drift

Adaptiv gatebelysning i en jernbanegård optimerer driften ved å dynamisk belyse bestemte områder i sanntid. Den reagerer på personells tilstedeværelse og aktivitet, og sikrer godt opplyste arbeidssoner samtidig som den sparer energi i mindre brukte områder. Dette øker effektiviteten, reduserer kostnadene og legger til rette for jevnere jernbanedrift.

Fordeler for passasjerer

Forbedret sikkerhet

Adaptiv gatebelysning på plattformer og parkeringsområder forbedrer passasjerenes sikkerhet ved å gi godt opplyste, sikre miljøer. Den justerer lysnivåene basert på passasjertilstedeværelse, forbedrer sikten og avskrekker potensielle farer. Dette sikrer at passasjerene føler seg trygge og kan navigere i disse områdene trygt, reduserer risikoen for ulykker og forbedrer den generelle sikkerheten.

Adaptiv gatebelysning – forbedret sikkerhet
Smart gatelys - hyggelig opplevelse

Hyggelig opplevelse

Smart gatebelysning er også med på å skape hyggelige opplevelser for passasjerene. Med automatisk justering av lysnivå og fargetemperatur vil reisende føle en mer innbydende og innbydende atmosfære.

Fordeler for lokalbefolkningen

Lavere lysforurensning

Adaptiv gatebelysning bidrar til å redusere lysforurensning betraktelig ved å dimme gatelys automatisk når det ikke er noen i nærheten. Med lavere lysforurensning kan beboerne sove godt og fremme helsen deres. De kan nå også nyte den mørke himmelen og stjernekikkingen, som raskt avtar i mange byer.

Nattlige økosystemer drar også nytte av redusert lysforurensning.

Adaptiv gatebelysning – Reduser lysforurensning

Fremtidsutsikter

En utmerket modell for jernbaneinfrastruktur over hele verden

Suksessen til dette prosjektet setter et inspirerende eksempel på bruk av smart gatebelysning i jernbanesektoren over hele verden. Den utmerkede energieffektiviteten samtidig som den forbedrer sikkerheten og reduserer innvirkningen på miljøet viser smart adaptiv gatebelysning som en ideell løsning for jernbaneinfrastruktur hvor som helst i verden.

"Tvilights adaptive gatebelysning har vært en game-changer for våre jernbanestasjoner. Vi har oppnådd bemerkelsesverdige energibesparelser, og samtidig har de økte sikkerhets- og bærekraftsaspektene overgått forventningene våre. Det er et sentralt skritt mot vår forpliktelse til et grønnere og sikrere jernbanenett.

ProRail Executive

"Bevegelsessensor gatebelysning stemmer perfekt med våre bærekraftsmål. Det har vært medvirkende til å redusere karbonfotavtrykket vårt, gjøre stasjonene våre miljøvennlige og vise vår forpliktelse til en grønnere fremtid for togreiser.

ProRail Sustainability Officer

"Sikkerhet om natten er viktig, enten det er et boligområde, hovedvei, rolig sykkelsti eller til og med en jernbanestasjon. Adaptive lys spiller en avgjørende rolle i denne forbindelse. De tilbyr riktig lys, til rett tid, på rett sted, og balanserer vakkert nok belysning, sikkerhet, energieffektivitet og miljø. Vi er veldig glade for å være en del av dette monumentale prosjektet og bidra til å gjøre stasjoner trygge og bærekraftige. Vi håper virkelig jernbanemyndigheter over hele verden følger denne flotte modellen implementert av ProRail/NS.

Heide JeukenADMINISTRERENDE DIREKTØR, Tvilight

Prosjektoppsummering

Sted: Stasjoner, tilstøtende parkeringsplasser, jernbanegårder på tvers the Netherlands
Prosjektomfang: Nesten 10.000 plattformlysstolper på 400 stasjoner
kunde: ProRail
Applikasjonsområde: Railway Infrasuructure
Produkter: CitySense Plus (bevegelsessensor med innebygd kontroller), CityManager (lysstyringsplattform)

Vil du gjøre jernbaneinfrastrukturen din smart?

Vi er bare en samtale unna!

Om oss TVILIGHT

TVILIGHT PROJECTS BV er en europeisk markedsleder som spesialiserer seg på bevegelsessensorer, trådløse lyskontrollere og en komplett portefølje av gatelysstyringsprogramvare – for å administrere, overvåke, drifte og vedlikeholde offentlig belysningsinfrastruktur i byen. Vår smarte belysningsplattform og åpne API tillater integrasjon til byens foretrukne programvareplattform og utgjør dermed en åpen, pålitelig og fremtidssikker base for Smart Cities og tingenes internett. Selskapet har installert over 800 prosjekter globalt i over 20 land, inkludert ikoniske byer og kritisk infrastruktur rundt om i verden. Tvilightsine internasjonale prosjekter inkluderer Amsterdam Airport Schiphol, Dutch Railways, Port of Moerdijk, Seoul, Beijing, samt noen av de største tyske byene som Düren, Münster, Köln, Dortmund og Berlin. For å finne ut mer om oss og produktene våre, besøk www.tvilight. Med