Hopp til hovedinnhold

Smart gatebelysning – Business Case for kommuner og bybedrifter

Byer og tettsteder over hele verden drar nytte av innføringen av smarte gatelys. Med kun en marginal tilleggsinvestering i smarte lyskontroller sammenlignet med konvensjonelle LED-gatelykter, oppnår kommuner og byselskaper utmerkede fordeler. Planlegger du å oppgradere gatelys i din by, by, landsby, industrisone eller utendørs parkeringsplass? Denne artikkelen gir innsikt i hvorfor du bør investere i smarte lyskontroller.

 • 80 % energisparing
 • Stiftelsen for Smart City
 • Ta tak i klimaendringer
 • Lavere vedlikeholdskostnader
 • Redusert lysforurensning
 • Beskytt flora og fauna
 • Total infrastrukturkontroll
 • Forbedret offentlig sikkerhet
 • Fordeler fra dag én

80 % lavere energiregning

Gatelys utgjør vanligvis over 40 % av en bys energiregning. Økende energikostnader, strømtariffer og inflasjon – gjør et stort innhugg i kommunalt årsbudsjett.

Å finne effektive løsninger for å kutte energibruken blir derfor kritisk.

Avkastning på investeringen om 3 til 5 år

Visste du at smarte gatelys kan redusere offentlig lysrelatert energibruk med opp til 80% sammenlignet med en ikke-kontrollert LED-gatelykt?

Smarte gatelys kan slås og dimmes automatisk med forskjellige alternativer, for eksempel forhåndsdefinerte tidsplaner, lokale astroklokketider, omgivelseslyssensor og bevegelsessensor – for å oppnå utmerkede energibesparelser. Avkastning på investeringen på smarte kontroller kan være så raskt som 3 til 5 år, avhengig av lokale energi- og vedlikeholdskostnader. Sak i punkt: Byen Dortmund (Tyskland).

Last ned din gratis ROI-kalkulator
Smart gatelys - energisparing
Smarte gatelys - Lavere vedlikeholdskostnader

Lavere vedlikeholdskostnader

Vedlikeholdskostnadene for tradisjonelle gatelys kan være svært høye. Uten nøyaktige data om hvor gatelysene har sviktet og av hvilke grunner, øker lastebilrullen, personell og andre relaterte kostnader. Videre kompromitterer inaktive gatelys trafikksikkerheten og gir også opphav til offentlige klager.

Opptil 50 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader

Med intelligent gatebelysning får lysoperatøren proaktive varsler/ varslinger for feil, alarmer og utfall. Dette hjelper operatøren med å løse problemet raskt. Resultatet – oppdatert belysningsinfrastruktur, lengre lampens levetid, lavere offentlige klager, opptil 50 % lavere vedlikeholdskostnader, samt bedre offentlig sikkerhet oppfatning av tjenestene kommunen yter.

Total infrastrukturkontroll

Lysoperatøren eller kommunen har ofte ikke god oversikt over arbeidsstatusen til de tradisjonelle ikke-tilkoblede gatelysene. Det er vanskelig å samle inn data om faktisk strømforbruk og lampefeilstatus. Å justere lysnivået når veisituasjonen endrer seg er dessverre heller ikke gjennomførbart.

Overvåk og kontroller kommunal belysningsinfrastruktur

Med intelligent gatebelysning, eller med andre ord netttilkoblet gatebelysning, har operatøren (eller kommunen) full kontroll. De kan eksternt:

 • Se og administrer gatelys i hele byen
 • Kontroller lysnivåer basert på behov
 • Overvåk feil fra kontoret ditt og løs dem raskt
 • Få verdifull innsikt, for eksempel energibruk, besparelser osv. for hvert gatelys
Total kontroll over offentlig belysningsinfrastruktur
Smart Street Lights - Foundation for Smart Cities

Stiftelsen for Smart City

Smart City begynner med Smart Street Lights. Tradisjonelle gatelys gir hovedsakelig nattlys for offentlig sikkerhet. Smarte gatelys, derimot, åpner døren for flere nye muligheter.

Ved å investere i intelligent belysning basert på Åpne standarder og Open API, byer kan enkelt innlemme nødvendig IOT og Smart City-applikasjoner for å forbedre innbyggernes sikkerhet og komfort.

Intelligent belysning muliggjør enkel integrering og interoperasjon

Sikkerhetssystemer, CCTV-kameraer, trafikklys, offentlige kiosker, Wi-Fi-hotspots, smart parkering, elbil-lading, droneplassering og mer – alt kan interconnect og samvirke med et åpent nettverkstilkoblet gatelyssystem. Sak i punkt: Smart City Helmond.

Lavere lysforurensning

Tradisjonelle gatelys brenner ofte hele natten med full intensitet – selv når det ikke er noen i nærheten. I sin tur genererer betydelig lysforurensning.

Lett forurensning er skadelig for mennesker og nattlige dyreliv like. Det kan forstyrre døgnrytmen, med andre ord søvn-våkne-syklusen. Noen av de andre konsekvensene av lysforurensning inkluderer:

 • For mennesker – økte hodepinetilfeller, tretthet, stress, økt angst, hypertensjon, som kan føre til forverring av hjerte- og karsykdommer
 • For økologi (organismer og økosystemer) – forvirre dyrenavigasjon/-migrasjon, endre rovdyr-bytte-forhold, psykologisk skade
 • Forsvinningen av nattehimmelen

Intelligent belysning hjelper til med å dempe lysforurensning

Dimming av gatelys er en av de enkleste måtene å redusere lysforurensning på. Reduserer veibelysningsnivåene i lavtrafikktimene med lite eller ingen trafikk, reduserer skygløden og lysforurensning betraktelig – uten at det går på bekostning trafikksikkerhet.

Intelligente gatelys - Lavere lysforurensning
Smarte gatelys og offentlig sikkerhet

Forbedret offentlig sikkerhet

Belysning av gater, gangveier og offentlige rom er viktig for å skape en trygg og behagelig atmosfære for innbyggerne. Imidlertid er lysstyrkenivåene til offentlig belysning ofte utformet for toppscenarioer – for eksempel lysnivåene som trengs under tung veitrafikk og ekstreme værforhold.

Å holde det offentlige lyset i full lysstyrke hele natten, inkludert lavbruk utenfor rushtiden, gir ingen forbedringer i offentlig sikkerhet. En slik tilnærming er energikrevende, kostbar og bortkastet.

Rett lys på rett sted og rett tid opprettholder offentlig sikkerhet

Intelligent gatebelysning hjelper kommunen med å finjustere de byomfattende lysnivåene på individuelt gatelysnivå. Lysnivåer kan justeres basert på tid på kvelden, lokal trafikksituasjon og værforhold. For eksempel kan lysstyrkenivået til gatelys ved hovedveier reduseres med 30% - 50% (med unntak av veikryss) i lavtrafikktiden utenfor rushtiden.

Denne tilnærmingen kan forbedres ytterligere når gatelys bevegelsessensorer er brukt. Med bevegelsesregistrering på plass, kan gatene dempes så mye med 60 % – 90 % i lavtrafikk når ingen er i nærheten. Slik light-on-demand / adaptiv belysning har vist seg å spare opptil 80 % energi og forbedre oppfatning av offentlig sikkerhet. Uavhengige studier viser at innbyggerne finner adaptiv belysning trygt og hyggelig.

Til slutt gir den smarte lampekontrolleren umiddelbar feilmelding – noe som muliggjør rask respons fra lysoperatøren/kommunen. Korrigering av gatelysbrudd forbedres raskt ytterligere kjønnssikkerhet.

Ta tak i klimaendringer

De fleste gatelys bruker ofte elektrisitet generert ved å brenne fossilt brensel, som er en viktig kilde til klimagasser, luftforurensning og Klima forandringer. Hvis disse gatelysene forblir fullt opplyst hele natten når veiene er ledige, er det en stor sløsing med energi.

Intelligente gatelys hjelper til med å bekjempe klimaendringer

Smarte gatelys hjelper til med å finjustere / dempe belysningsnivåer etter behov. Dette reduserer elektrisitetsforbruket dramatisk, og det relaterte karbonutslipp. Stadig flere kommuner og bystyrer tar derfor i bruk smarte gatelys som en av nøkkelhandlingene i deres flukt mot klimaendringer.

Smarte gatelys hjelper til med å bekjempe klimaendringer
Smarte gatelys hjelper til med å beskytte flora og fauna

Beskytt flora og fauna

Gatelys som brenner med full lysstyrke hele natten skaper lett forurensning og er skadelig for alle levende organismer, inkludert Flora og fauna.

Smart gatebelysning er til fordel for miljø og biologisk mangfold

Det er ikke tilrådelig å slå av gatelys fra et offentlig sikkerhetsperspektiv. Å ta i bruk intelligent belysning er anerkjent som en av de beste alternativer. Smart autonom dimming i lavtrafikken bidrar til å redusere lysforurensning og er til fordel for lokal flora og fauna.

I tillegg hjelper adaptive lyskontroller med å administrere lystiming, intensitet og gatelys farge. Dette er viktig i sensitive dyrelivsområder som er egnet for marine skilpadder, sjøfugl og trekkende strandfugl.

Fordeler fra dag én

I motsetning til alle andre smartbyløsninger gir investering i smarte gatelys fordeler fra dag én.

Smarte gatelys gir flere fordeler fra dag én

Ved å implementere smart belysning oppnår byer flere fordeler:

 • Full kontroll over offentlig belysningsinfrastruktur
 • Opptil 80 % energibesparelse
 • Opptil 50 % lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Rask vedlikeholdsrespons
 • Forbedret levetid på lampen
 • Borgersentrisk belysning
 • Forbedret oppfatning av offentlig sikkerhet
 • Lavere lysforurensning
 • Beskyttelse av lokal flora og fauna
 • Evne til å nå klimamål
 • Utmerket grunnlag for Smart City og IoT-applikasjoner
Smart gatebelysning gir fordeler fra dag én

Vil du lære mer om Smart Street Lights?

Kontakt