Skip to main content
News

TU-spinoff in Deense praktijkproef

Veertien fabrikanten van straatverlichting, vijf leveranciers van slimme aansturingen en twee lantaarnpaalmakers nemen deel aan een groots experiment annex demonstratieproject op het bedrijfsterrein Albertslund nabij Kopenhagen. Het project, waarbij ook de technische universiteit DTU betrokken is, heeft als doel het energiegebruik van straatverlichting te verminderen. Momenteel is straatverlichting goed voor 6 procent van de broeikasgasproductie.

“Als je sensoren opeens een boel mensen waarnemen in een gebied waar het normaal rustig is, kan dat aanleiding zijn voor de politie om een kijkje te nemen. Zulke technologie ontwikkelt zich reuze snel.”

Robert Karlicek

In Denemarken verzorgt Tvilight de meest westelijke straat van het proefgebied dat uitgerust is met armaturen van Louis Poulsen. DOLL omvat behalve het buitenlaboratorium annex demonstratiegebied ook een optische laboratorium waar lichtbronnen beproefd kunnen worden en een virtueel lab waarin nieuwe verlichtingsconcepten ontworpen kunnen worden. Die beide faciliteiten bevinden zich op de DTU campus in Roskilde, zo’n 20 kilometer westelijker.

By Jos Wassink

Published on August 20, 2014

From: http://delta.tudelft.nl/artikel/tu-spinoff-in-deense-praktijkproef/28634